Copyright © PM-Coaching 2018
pia_startsida02.png
Toggle

Blogg

När det att ge bort en freebie, hålla en gratis föreläsning eller dela ut gratis smakprov på din kunskap eller en produkt kommer på tal, då brukar meningarna gå isär. Några älskar det, andra hatar det! Är gratis en bra affär? Jag tror det – om du förstår att använda det.Gratis - en bra affär?

Att ge bort massor med tid, kunskap eller produkter gratis utan att ha ett mål med ditt givande, är självklart ingen bra affär. Tvärtom, det är en dålig affär och inget att uppmuntra till. Inte desto mindre är det vad många faktisk gör.

I jakten på kunder eller i hoppet om att få in foten på ett företag, kan vi bli frestade att ge bort alldeles för mycket. Det kan ge dig en bra affär, men många småföretagare vittnar om att det oftast blir ett utnyttjande av gratis arbetskraft.

Du måste veta varför du vill bjuda din målgrupp på en gratis smakprov och du måste ha en plan för dina kostnadsfria erbjudanden samt inte minst ett mål för vad det ska leda till. Med ett klart formulerat mål ger det mening och då kan gratis bli en god affär! 

Tanken är definitivt inte heller att du ska ge bort allt. Ge i stället bort utvalda delar, en lightversion eller något annat. Vill du lära dig mer om Gratis – en bra affär?

Vad kan en freebie, en gratis föreläsning, en smakprov göra för dig?

  • Få andra att uppmärksamma dig

  • Attrahera nya potentiella kunder

  • Få fler att handla av dig

  • Få fler att handla mer av dig

Och de som inte handlar av dig, de kan bli ambassadörer för dig. Känner man att man har fått ett värde genom dina gratis erbjudanden, är steget inte så stort till att rekommendera dig till andra.

Varför är ett gratis erbjudande en bra marknadsföringsidé?

  • Det ger dig möjlighet att visa upp lite godbitar från dina tjänster

  • Du kan skapa uppmärksamhet kring din person (expertrollen)

  • Du kommer att framstå som duktig och trovärdig

  • Du får ett rykte om dig att vara givmild (inte att förväxla med billig)

GratisTänk på att det tar tid att bygga upp din kundkrets även med gratis erbjudanden. Ha därför en långsiktig plan – Rom byggdes inte på en dag, det gör inte heller din kundkrets. Använd flera olika medier för att göra uppmärksam på din verksamhet och var inte rädd att ge bort smakprov gratis.

Lycka till

Gratis - en bra affär (pdf)

logo_pmcoachstreck 2

 Insikt skapar förändring – förändring skapar resultat

 

 

 


Ja, vem får jobbet?
Vi tror vi lever i ett samhälle där alla har lika rätt och lika tillgång till exempelvis jobb, men är det så? Mycket tyder på att det definitivt inte är så. Det är ofta mycket svårare för en person med utländsk härkomst att komma in på arbetsmarknaden, det vittnar många undersökningar om. Frågan är om även kön kan spela roll för vem som får jobbet? Mannen eller kvinnan?

Är det den med de bästa kvalifikationerna? Är det den som passar bäst till jobbet? Är det den med de bästa kontakterna? Är det den med mest testosteron i ådrorna?

Jag påstår inte att det inte är den med bäst kvalifikationer eller som passar bäst till jobbet som får det, MEN ganska ofta kan det vara något annat som spelar in och avgör vem som får jobbet. Vi har alla en mängd olika synsätt och värderingar med oss från vår uppfostran och vårt liv som påverkar oss på ett framför allt omedvetet sätt. Vi upplever män och kvinnor olika och därmed ser vi också deras beteende på olika sätt och då även deras kvalifikationer.

Om vi tar några exempel:

En man som är kaxig, upplevs ofta mycket mer sympatisk av både män och kvinnor än en kvinna som har ett lika kaxigt beteende. Varför det? Troligen hänger det ihop med vår omedvetna uppfattning av vad som är manligt och kvinnligt. Det är något som vi har med oss helt från bebisstadet, vi blir uppfostrade på olika sätt. Pojkar/män uppfostras generellt till att bli utagerande och utåtriktade. De får lov att prova på, testa sig själv och sina krafter medan flickor/kvinnor uppfostras till att vara försiktiga, lugna och omhändertagande. Att vara kaxig bryter alltså mot den vedertagna bilden av hur en kvinna ska vara. Och för det kan man bli straffad genom att inte få jobbet även om man har lika bra eller bättre kvalifikationer och passar bra till jobbet.

Ett annat exempel kan vara en kvinna som försöker ta sig in i en mansdominerat bransch eller sfär. Det kan vara svårt att vara pionjär. Du granskas mycket hårdare. Du måste kanske bevisa ditt värde för jobbet på ett helt annat sätt än dina medsökande till jobbet. Du kanske väljs bort på grund av ett antagande om att du inte är tillräcklig tuff (läs: för försiktig, för omhändertagande).

Genom att medvetandegöra dessa mekanismer som finns hos oss alla – vi är alla en produkt av vår uppfostran och de samhällsnormer som dominerar i vårt samhälle – kan vi bli bättre på att välja bort att välja mellan man eller kvinna för ett jobb och i stället välja rätt person oavsett kön. Men det tar tid, det kräver mycket av oss att hela tiden ifrågasätta varför vi har gjort just det valet.

pm profile 2 Pia Michélsen driver

 PM Coaching & Utbildning
 Hon håller utbildningar inom:

 Jobb & Karriär
 Företagande & Entreprenörskap
 Stresshantering & Balans i livet

 www.pmcoach.se www.facebook.com/PMCoaching

 www.facebook.com/kvallsakademin

 

 

Läs som pdf

logo_pmcoachstreck 2

 Insikt skapar förändring – förändring skapar resultat

 

 

 

Högtutbildade invandrare skapar jobb och ger pengar i både företagens fickor och i statens kassa. Därför är det att anställa en högtutbildad invandrare är en god affär. Men kan det verkligen vara sant? Vi hör och läser ju dagligen om att vi inte har råd med alla invandrare och flyktingar.  Det kanske kan vara sant om vi fortsätter se invandrare och flyktingar som en börda i stället för en resurs.

Det är sant att många som kommer hit är outbildade och knappt har någon skolgång, men det också sant att väldigt många högtutbildade flyr sina hemländer på grund av krig och social oro. Av dessa har många en spetskompetens och en kunskapsnivå som efterfrågas av de multinationala företagen. En kunskap som inte alltid kan matchas genom den genomsnittliga inhemska kompetensen på området. Det kan gälla till exempel inom IT-branschen där Microsoft i Danmark hade problem med att hitta tillräcklig kvalificerad arbetskraft.

Det beror på att i flera europeiska länder finns en stor grupp av personer med en mellanlång utbildning men utan den utbildningsmässiga toppkvalité som efterfrågas i vissa branscher. Det får den effekt att det kan finnas jobbsökande personer inom området som inte matcher kraven samtidig som att det finns en elit som inte får jobb därför att de är invandrare.

Som jag ser det måste arbetsgivarna bli bättre på att arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv för att få fler invandrare med rätt kompetens i arbete, men fram för allt att Arbetesförmedlingen blir bättre på att se och ta till vara den kompetens som kommer till landet. Som det är i dag, upplever många att det är svårt att få AF att förstå eller acceptera utbildningar och arbetslivserfarenhet som härrör från utländska universiteter och lärosäten.

I stället blir det ofta så att invandrare/flyktingar likgiltig utbildningsnivå hänvisas till okvalificerade jobb eller blir erbjudna att utbilda till exempelvis undersköterska. Det är slöseri med människor. Det är också dumt ekonomiskt – både företagen och staten går miste om pengar. En högtutbildat invandrare/flykting som får jobb skapar direkt åtminstone ytterligare två nya jobb inomområderna sälj, marknadsföring, projektledning, kommunikation och ledning. Det har en undersökning gjort av den danska staten visat.

Det beror på att det ofta krävs lokala kunskaper kring språk och kultur. Dessa jobb går såklart till någon som familjär med landets språk och lokala kulturella traditioner.

Summa summarum: Att anställa en högtutbildad invandrare är en god affär!

Inspirationen till detta inlägg kommer från en krönika av Sally Khallash & Tine Horwitz i Berlingske Tidende den 21/8 2012.

pm profile 2

 

 Pia Michélsen driver
 PM Coaching & Utbildning
 Hon håller utbildningar inom:

 Jobb & Karriär
 Företagande & Entreprenörskap
 Stresshantering & Balans i livet

 www.pmcoach.se www.facebook.com/PMCoaching 

 www.facebook.com/kvallsakademin

 


Skriv ut som pdf


Nyheter

Vårens program hos PM Coaching & Utbildning. Se de nya föreläsningar, kurser och coachingmöjligheter!

Wow! Vilken (gratis) julkalender att få!Torsdagen den 9 april 2015

KICK OFF din planeringskurs 2015-16 Fredagen den 8 maj 2015

Från Gratis till Business. Måndagen den 18 maj 2015