Copyright © PM-Coaching 2018
pia_startsida02.png
Toggle

Decision Dynamics är ett verktyg för dig som vill veta mer om dig själv, din karriär och vilka drivkrafter som påverkar dig och dina val.

  • Funderar du på att byta jobb och är osäker på om det blir rätt?

  • Har du just avslutat din utbildning och är osäker på vilka jobb du ska söka?

  • Har du kommit till en punkt där du inte riktigt vet hur du ska gå vidare?

  • Vill du ha mer ut av livet?

Då kan Decision Dynamics karriärmodell vara något för dig!

Hur fungerar Decision Dynamics?

Modellen bygger på ett frågeformulär om 38 frågor där du skattar betydelsen i påståendet på en skala från 1-5. Utifrån dina svar genereras en profil i form av två stapeldiagram. Det ena visar din ideala karriärinriktning och det andra dina motivationskrafter, vad som driver dig. Diagrammen består av fyra staplar som var för sig står för en ”karriärpersonlighet”: expert, linjär, utvidgande och episodisk.

Vad visar modellen?

Decision Dynamics Karriärmodell visar vilka staplar som får höga, respektive låga siffror på såväl karriärinriktning som på drivkrafter. Det kan se väldigt olika ut, som regel har vi inte bara en inriktning, men en blandning av två, tre eller alla fyra typer.  Har du exempelvis ett nära samband mellan siffrorna för karriärinriktningen respektive drivkraften kan det tolkas som att du har en god insikt om dig själv och vad som är viktigt för dig i arbets- och privatlivet. Har du motstridande siffror mellan de två stapeldiagram kan det tolkas som om du inte utnyttjar alla dina resurser inom ett område eller att du håller på med något som du inte riktigt brinner för. Det kan dock finnas fler förklaringar som påverkar staplarna, bland annat vad du gör i ditt privatliv.

Hur kan modellen användas?

Det är viktigt att framhäva att den bild som framkommer varken är rätt eller fel. Det är inte ett test! Däremot kan profilen användas som utgångspunkt för egenreflektion och samtal kring dina tankar om ditt arbets- och privatliv, vad du är nöjd med/mindre nöjd med, vad du kunde önska dig av framtiden och hur du tar dig dit.

Väljer du att göra en profil får du en datorgenererad stapeldiagram och en tolkning av din coach baserad på diagrammen och den information som kommer fram i samtalet.

Vetenskaplig bakgrund

Modellen är utvecklat i USA på 1970-talet av forskare inom beteendevetenskap och organisationsutveckling. Den bygger på över 1000 intervjuer av studenter och tjänstemän i näringslivet. Modellen används världen över och är översatt till 11 språk. Den anses ha en hög tillförlitlighet. I Sverige har den introducerats och även vidareutvecklats för europeiska förhållande av bland andra professor Rikard Larsson och ekonomie dr. Katarina Kling.

Vill du veta mer? Kontakta mig för information på 0703-09 11 99.

Nyheter

Vårens program hos PM Coaching & Utbildning. Se de nya föreläsningar, kurser och coachingmöjligheter!

Wow! Vilken (gratis) julkalender att få!Torsdagen den 9 april 2015

KICK OFF din planeringskurs 2015-16 Fredagen den 8 maj 2015

Från Gratis till Business. Måndagen den 18 maj 2015